Beglaubigte Übersetzungen

Beglaubigte Übersetzungen aus der deutschen und polnischen Sprache für Privatpersonen, Firmen, Unternehmen, Institutionen und Behörden. Amtlich beglaubigte Übersetzungen. Juristische und technische Übersetzungen. Express-Übersetzungsservice. MEHR ...

Erfahrener Übersetzer

Tausende Seiten von übersetzten Unterlagen. Verträge, notarielle Urkunden, Urteile, Vollmachten, Erklärungen, Beschlüsse, technische Dokumentationen, Betriebsanteilungen, Webseiten. Beeidigter Übersetzer für Deutsch und Polnisch seit 1988. MEHR ...

Qualitätsübersetzung

Hohe Übersetzungsqualität sowohl in polnischer als auch deutscher Sprache. Hoher sachlicher und visueller Standard. Alle Dokumente werden entsprechend formatiert. Originallayout der Übersetzungen. Bearbeitung der Grafiken. Hoher Druckqualität. Elektronische Versionen im PDF-Format. MEHR ...

Zuverlässiger Übersetzer

Solide und zuverlässige Übersetzungen dank langjähriger Erfahrung. Schnelle Betreuung und Ausführung von Übersetzungen. Pünktlichkeit ist die höchste Priorität. Vertraulichkeit der Unterlagen und Übersetzungen ist selbstverständlich. MEHR ...

MOJE USŁUGI TŁUMACZENIOWE

Jestem z wykształcenia germanistą i zajmuję się zawodowo tłumaczeniami od 30 lat. Od 25 lat prowadzę działalność jako Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego i zajmuję się wyłącznie tłumaczeniami. Tłumaczenia wykonuję osobiście. Wszystkie warunki, terminy, indywidualne życzenia w zakresie wykonania zlecenia uzgadniam zawsze osobiście. Zapewnia to Państwu zawsze bezpośredni kontakt z tłumaczem.

Tłumaczenia przysięgłe

WSZELKIE DOKUMENTY WYMAGAJĄCE POŚWIADCZENIA PIECZĘCIĄ URZĘDOWĄ

Tłumaczenia dokumentów do przedłożenia w sądach, notariatach, urzędach lub innych organach administracji państwowej, bankach oraz w firmach państwowych i prywatnych. Tłumaczenia i uwierzytelnianie umów spółek z podmiotami zagranicznymi, dokumentów bankowych, celnych, przetargowych oraz księgowych. Tłumaczenia i uwierzytelnianie wszelkiego rodzaju opinii i ekspertyz.

Rzetelne, bezstronne, obiektywne i wierne przekłady dokumentów oraz tekstów urzędowych z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki oraz zapewnienie poufności w zakresie treści dokumentów oraz wykonanych przekładów.

Tłumaczenia sądowe

WSZELKIE DOKUMENTY W SPRAWACH SĄDOWYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

Tłumaczenia urzędowe pism procesowych, aktów oskarżenia, wyroków, postanowień oraz decyzji sądowych w sprawach cywilnych i karnych dla przedsiębiorstw i instytucji państwowych oraz osób prywatnych. Tłumaczenie i uwierzytelnianie dokumentów wymaganych przez sądy w kraju i za granicą w sprawach spadkowych, rozwodowych, alimentacyjnych, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w sprawach ubezpieczeniowych, jak również w sprawach gospodarczych i pracowniczych.

Rzetelne, bezstronne, obiektywne i wierne tłumaczenie wszelkich dokumentów sądowych z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki. Gwarantuję poufność dokumentów oraz wykonanych tłumaczeń.

Tłumaczenia prawnicze

WSZELKIE DOKUMENTY WYMAGANE W OBROCIE PRAWNYM Z ZAGRANICĄ

Tłumaczenia umów, projektów umów, decyzji administracyjnych oraz wszelkich dokumentów wymaganych w sprawach sądowych prowadzonych przez kancelarie adwokackie i kancelarie radców prawnych dla przedsiębiorstw i instytucji państwowych oraz osób prywatnych. Tłumaczenie i uwierzytelnianie dokumentów wymaganych w sprawach spadkowych, rozwodowych, alimentacyjnych, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w sprawach ubezpieczeniowych oraz gospodarczych w kraju i za granicą.

Gwarantuę rzetelne, obiektywne i sprawne tłumaczenie wszelkich dokumentów z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki. Poufność dokumentów oraz wykonanych tłumaczeń jest dla nie sprawą oczywistą.

Tłumaczenia biznesowe

DOKUMENTY FUNKCJONUJĄCE W OBROCIE GOSPODARCZYM W KRAJU I ZA GRANICĄ

Tłumaczenia wszelkich dokumentów funkcjonujących w obrocie gospodarczym z zagranicą takich jak bilanse, opinie biegłych rewidentów, sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat, przepływy gotówki (cashflows), sprawozdania zarządów, sprawozdania z działalności, biznesplany, oferty, zapytania ofertowe, dokumentacje przetargowe, protokoły, dokumenty księgowe, deklaracje podatkowe (NIP, VAT, PIT, CIT), decyzje Urzędów Skarbowych, organów celnych i inne.

Rzetelne tłumaczenie dokumentów biznesowych z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki. Poufność dokumentów oraz wykonanych tłumaczeń jest dla mnie sprawą oczywistą.

Tłumaczenia techniczne

DOKUMENTACJE TECHNICZNE

Tłumaczenia techniczne dokumentacji takich jak instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, instrukcje działania, opisy rysunków technicznych, deklaracje zgodności, wytyczne, oferty, zapytania ofertowe, opisy projektów, zestawienia, operaty szacunkowe, opisy świadczeń budowlanych, wyceny i inne.

Rzetelne i fachowe tłumaczenie wszelkich dokumentacji z zachowaniem formatu dokumentów z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki oraz dodatkowo z języka niemieckiego na język angielski.

Tłumaczenia reklamowe

MATERIAŁY REKLAMOWE

Tłumaczenia materiałów reklamowych takich jak broszury, katalogi, prospekty, ulotki, materiały marketingowe, prezentacje w wielu formatach.

Tłumaczenie wykonuję z zachowaniem formatu oryginału wraz z obróbką grafiki, tabel oraz innych nietypowych elementów w programach Adobe InDesign™, Adobe Illustrator™, MS PowerPoint™.

Tłumaczenia stron internetowych

STRONY I SKLEPY INTERNETOWE

Lokalizacja i tłumaczenie całych serwisów internetowych, jak i tłumaczenie tekstów do zamieszczenia w Internecie na poszczególnych stronach.

Wykonuję zarówno lokalizację serwisów internetowych na gotowo wraz z grafikami i zmianami w kodzie, jak i tłumaczenie poszczególnych stron internetowych na podstawie dostarczonych plików tekstowych z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki.

Tłumaczenia i usługi pozostałe

MAILE, FAKSY, INTERFEJSY, PDF, DWG I INNE

Tłumaczenie bieżącej oraz archiwalnej korespondencji mailowej, faksowej drogą elektroniczną na poczekaniu bez potrzeby wizyty w biurze. Tłumaczenie interfejsów programów, sklepów internetowych, baz danych, podręczników pomocy technicznej.

Skład komputerowy instrukcji i materiałów reklamowych w programie DTP. Przetwarzanie grafiki. Tłumaczenie rysunków w formacie "*.dwg".

MEHR ...

Tłumaczenia
w trybie ekspresowym

Akty stanu cywilnego, dokumenty samochodowe, dowody rejestracyjne, zaświadczenia, zapytania o niekaralność, świadectwa pracy, świadectwa szkolne, dyplomy, faktury wykonuję na miejscu lub w ciągu kilku godzin.

MEHR ...

Tłumaczenia
w trybie pilnym

Projekty umów, pełnomocnictwa, postanowienia, decyzje skarbowe, celne i administracyjne, umowy darowizny i cesji, sprzedaży, protokoły notarialne, apostille wykonuję w tym samym dniu lub w dniu następnym po udzieleniu zlecenia.

MEHR ...

Tłumaczenia
w trybie zwykłym

Obszerne dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, instrukcje działania maszyn i urządzeń, specyfikacje techniczne, opisy rysunków technicznych, projekty, wykazy świadczeń budowlanych wykonuję w terminach dogodnych dla klienta.

MEHR ...