TRANSLATIONS

TRANSLATIONS PRZYSIĘGŁE

(akty notarialne, dokumenty ...)

Tłumaczenia przysięgłe wyceniane są w oparciu o liczbę znaków, a następnie przeliczane na strony. Liczbę znaków na stronie tłumaczenia przysięgłego regulują przepisy ustawowe i wynosi ona 1125 znaków. Zgodnie z przepisami po przekroczeniu tej liczby znaków każdą następną stronę liczy się jako całą. Liczbę znaków wylicza się wraz ze spacjami między wrazami, które zapewniają czytelność tekstu. Uwierzytelnieniu podlegają dokumenty opatrzone podpisem, stemplem lub pieczęcią oraz materiały noszące cechy dokumentów.

TRANSLATIONS TECHNICZNE I SPECJALISTYCZNE

(instrukcje, dokumentacje, patenty ... oraz prawnicze, ekonomiczne, medyczne ...)

Tłumaczenia techniczne wyceniane są zgodnie z Państwa życzeniem wg znaków, słów, wierszy lub stron obliczeniowych na podstawie zapytania złożonego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

TRANSLATIONS SERWISÓW INTERNETOWYCH, REKLAMOWE I DTP

(strony i serwisy www, katalogi, prospekty, ulotki ... oraz techniczne i reklamowe wraz ze składem tekstu ...)

Tłumaczenia serwisów internetowych, stron www oraz tłumaczenia reklamowe wymagające składu tekstu i obróbki grafiki (DTP) wyceniane są w zakresie tłumaczenia według liczby znaków, a w zakresie składu komputerowego na podstawie czasu i nakładów potrzebnych na wykonanie danego zlecenia. W takich przypadkach po złożeniu stosownego zapytania zawsze przygotowywana jest stosowna oferta.

Chętnie przedstawię Państwu bezpłatną ofertę oraz wycenę materiałów do tłumaczenia. W tym celu proszę o złożenie zapytania przez formularz kontaktowy lub przesłanie maila na adres: biuro@lexicom.pl

Zapraszam do korzystania z moich usług.

Ceny

Cena tłumaczenia uzależniona jest od rodzaju tekstu (ogólny, specjalistyczny, techniczny itp.), stopnia skomplikowania (specjalistyczny w określonej dziedzinie), jakości dokumentu (bardzo drobny druk, odręczne pismo, słabo czytelna fotokopia) i czasu wykonania (w tym samym dniu, na dzień następny, kilka dni).

Cena tłumaczenia może zostać wyliczona zgodnie z Państwa życzeniem wg znaków, słów, wierszy lub stron obliczeniowych.

DETAILS