• GERMAN

  CERTIFIED

  Akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, notarialne, wyroki, zaświadczenia, świadectwa szkolne, dyplomy, dokumenty samochodowe ...

  MORE INFO ...
 • TRANSLATIONS

  ENGINEERING

  Dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, karty danych produktów, katalogi, prospekty, dokumentacje przetargowe, oferty ...

  MORE INFO ...
 • TRANSLATIONS

  LAW

  Umowy spółek, postanowienia sądowe, wyroki, dokumenty spadkowe, orzeczenia, opinie prawne, akty prawne, decyzje urzędów...

  MORE INFO ...
 • TRANSLATIONS

  BUSINESS

  Bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów, sprawozdania zarządów, certyfikaty, umowy, oferty ...

  MORE INFO ...

PRZEGLĄD USŁUG

TRANSLATIONS PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenia przysięgłe z języka niemieckiego i na język niemiecki wszelkich dokumentów wymagających poświadczenia

Akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, dokumenty samochodowe

Wykonuję tłumaczenia wszelkich dokumentów uwierzytelnionych z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki do przedłożenia w sądach, urzędach, kancelariach notarialnych dla osób prywatnych wyjeżdzających za granicę oraz dla firm. Tłumaczę dokumenty wymagane w sprawach i postępowaniach sądowych, w sprawach spadkowych, do aktów notarialnych oraz do przedłożenia w urzędach w kraju i za granicą takie jak: akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), umowy kupna i sprzedaży pojazdów, rachunki i faktury zakupu pojazdów, zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu, karty pojazdu, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, opinie rzeczoznawców, akty notarialne spółek, akty kupna i sprzedaży, stwierdzenia nabycia spadków, świadectwa maturalne, świadectwa szkół zawodowych, świadectwa ukończenia kursów, dyplomy lekarskie, doktorskie, zawodowe, ukończenia kursów, indeksy, wykazy ocen, świadectwa szkolne.

 

TRANSLATIONS TECHNICZNE

Tłumaczenia techniczne z języka niemieckiego na język polski i angielski oraz z języka polskiego na język niemiecki i angielski

Dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń

Wykonuję tłumaczenia dokumentacji technicznych z języka polskiego na język niemiecki i angielski oraz z języka niemieckiego i angielskiego na język polski, jak również bezpośrednio z języka niemieckiego na język angielski i z języka angielskiego na język niemiecki. Tłumaczę instrukcje obsługi i działania maszyn i urządzeń, karty produktów, specyfikacje techniczne, zgłoszenia patentowe, opisy rysunków technicznych, wytyczne, projekty, zestawienia, operaty, wyceny, wykazy świadczeń budowlanych, itp.

 

TRANSLATIONS PRAWNICZE

Tłumaczenia prawnicze z języka niemieckiego na język polski i angielski oraz z języka polskiego na język niemiecki i angielski

Dokumenty prawne, umowy, pełnomocnictwa

Wykonuję tłumaczenia dokumentów stosowanych w obrocie prawnym z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski, jak również z języka niemieckiego na język angielski i z języka angielskiego na język niemiecki. Tłumaczę pełnomocnictwa, akty prawne, ustawy, rozporządzenia, dyrektywy UE, wyroki sądowe, postanowienia sądowe, projekty kontraktów, projekty umów spółek, decyzje organów skarbowych i celnych, decyzje administracyjne, wyjaśnienia, wytyczne, umowy spółek z o.o., akcyjnych, cywilnych, komandytowych i innych, darowizny, cesji, przeniesienia własności, kupna i sprzedaży, handlowe, prywatne, wyroki NSA, dzienniki ustaw, przepisy wykonawcze, protokoły notarialne, poświadczenia zgodności dokumentów, apostille, poświadczenia zgodności podpisów, itp.

 

TRANSLATIONS IT

Tłumaczenia informatyczne z języka niemieckiego na język polski i angielski oraz z języka polskiego na język niemiecki i angielski

Lokalizacja oprogramowania, baz danych

Wykonuję lokalizacje graficznych interfejsów użytkownika GUI) oprogramowania przy użyciu SDL Passolo 2011, tłumaczenia interfejsów sklepów internetowych, baz danych, dokumentacje dokumtacji pomocy technicznej i podręczników pomocy technicznej programów komputerowych oraz oprogramowania maszyn i urządzeń.

 

TRANSLATIONS BIZNESOWE

Tłumaczenia biznesowe z języka niemieckiego na język polski i angielski oraz z języka polskiego na język niemiecki i angielski

Bilanse, sprawozdania, raporty, certyfikaty

Wykonuję tłumaczenia obejmujące bilanse spółek, sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządów spółek, sprawozdania z działalności, rachunki zysków i strat, opinie biegłych rewidentów, dokumenty przetargowe, oferty, zapytania ofertowe, przepływy gotówki (cashflows), decyzje administracyjne, zakładowe plany kont, weksle, faktury, polecenia zapłaty, przelewy, potwierdzenia, poświadczenia, oświadczenia, deklaracje podatkowe (NIP, VAT, PIT, CIT), decyzje Urzędów Skarbowych, cywilno-prawne, opinie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, opinie kredytowe, akredytywy, umowy kredytowe, poręczenia, odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisy z rejestru handlowego spółek zagranicznych, wypisy z ksiąg wieczystych, postanowienia, itp.

 

TRANSLATIONS STRON WWW

Tłumaczenia stron i serwisów internetowych z języka niemieckiego na język polski i angielski oraz z języka polskiego na język niemiecki i angielski

Lokalizacja serwisów internetowych

Wykonuję lokalizacje oraz tłumaczenia stron i serwisów internetowych firm.
Oferta obejmuje pełną lokalizację serwisów internetowych w następujących wersjach językowych:
- polski <> niemiecki
- niemiecki <> polski
- angielski <> polski
- polski <> angielski
- angielski <> niemiecki
Lokalizacja serwisu polega na wykonaniu dokładnej kopii istniejącego serwisu w innej wersji językowej na podstawie materiałów źródłowych dostarczonych przez zleceniodawcę drogą elektroniczną po uzgodnieniu szczegółów ze zleceniodawcą. Zleceniodawca otrzymuje produkt finalny w postaci serwisu gotowego do umieszczenia na serwerze w danej wersji językowej bez potrzeby dalszej czasochłonnej obróbki stron.
Etap I
• przesłanie drogą elektroniczną plików źródłowych serwisu lub
• udostępnienie plików źródłowych serwisu na adresie testowym z Państwa serwera
Etap II
• wykonanie lokalizacji
• śledzenie prac na bieżąco
• udostępnienie wersji testowej lokalizowanego serwisu na naszym serwerze w przypadku dostarczenia plików źródłowych serwisu
• weryfikacja i akceptacja przez klienta wzgl.
• weryfikacja i korekta
Etap III
• zatwierdzenie lokalizacji przez klienta
• przesłanie gotowej do umieszczenia na serwerze wersji lokalizowanego serwisu.

Tłumaczenie serwisów i stron internetowych

Oferta obejmuje tłumaczenie treści serwisów internetowych w następujących wersjach językowych:
- polski <> niemiecki
- niemiecki <> polski
- angielski <> polski
- polski <> angielski
- angielski <> niemiecki
Tłumaczenie treści serwisów internetowych wykonuję na podstawie materiałów dostarczonych przez zleceniodawcę drogą elektroniczną w pliku w jednym z ogólnie przyjętych formatów.
Usługa polega w tym przypadku na zwykłym tłumaczeniu dostarczonych treści na język obcy lub z języka obcego na język polski bez ich jakiejkolwiek dalszej obróbki.

 

TRANSLATIONS REKLAMOWE

Tłumaczenia katalogów, prospektów, ulotek z języka niemieckiego na język polski i angielski oraz z języka polskiego na język niemiecki i angielski

Katalogi, prospekty, ulotki

Wykonuję tłumaczenia katalogów, prospektów oraz ulotek reklamowych firm.
Tłumaczenie katalogów, prospektów i ulotek wykonywane jest w zależności od dostarczonych materiałów w programie Adobe InDesign na gotowo do druku, w postaci pliku elektronicznego lub w pliku tekstowym do dalszej obróbki we własnym zakresie.

 

TRANSLATIONS I DTP

Tłumaczenia materiałów technicznych i reklamowych wraz ze składem komputerowym (DTP) w programie Adobe Indesign w językach niemiecki, polski i angielski

Skład komputerowy Desktop Publishing

Wykonuję tłumaczenia materiałów reklamowych wraz ze składem komputerowym (DTP) w programie Adobe InDesign CS4.
Klient po dostarczeniu oryginalnego dokumentu źródłowego otrzymuje gotowe tłumaczenie o strukturze graficznej zgodnej z oryginałem. Obróbka materiałów np. katalogów, broszur, prezentacji, instrukcji obsługi itp. nie narusza oryginalnego układu, więc nie ma potrzeby tworzenia układu graficznego od nowa, a układ jest identyczny z oryginałem. W związku z tym nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych usług graficznych.

Oferta obejmuje:
• katalogi
• broszury reklamowe
• prospekty
• ulotki
• materiały reklamowe

w szczególności w minimalnych seriach, czy też pojedynczych egzemplarzach.
Zaletą są tutaj niskie koszty nakładów na otrzymanie produktu finalnego w postaci gotowego do druku pliku w formacie "pdf" oraz możliwość szybkiego przeredagowania dokumentu.

Instrukcje obsługi, DTR, instrukcje użytkowania

Oferta obejmuje opracowanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji użytkowania w polskiej, niemieckiej i angielskiej wersji językowej, w szczególności w minimalnych seriach lub w pojedynczych egzemplarzach.
Pozwala to ograniczyć koszty otrzymania produktu końcowego w postaci pliku w formacie "pdf", a przy tym istnieje możliwość szybkiego przeredagowania dokumentu źródłowego w przypadku zmiany parametrów technicznych oraz konstrukcji produktu, jak również możliwość szybkiego udostępnienia instrukcji w wersji elektronicznej potencjalnym klientom.